Translate

четвер, 5 листопада 2015 р.

Історія бібліотеки

                Історія бібліотеки селища М.-Коцюбинське

           На початку травня 1897 року турботами Чернігівського повітового земства відкрито бібліотеку-читальню в селі Козел (нині смт. М.-Коцюбинське), яка розмістилася  «въ квартирѣ земскаго врача, который взялъ на себя трудъ исполненія обязанности библіотекаря и веденія отчетовъ.  Книги для Козлянской библіотеки присланы Московскимъ Комитетомъ Грамотности».
            Відкриття  Козлянської бібліотеки стало наслідком втілення в життя  постанови повітового земства від 1896 року:  «Въ 1896 году уѣздное земское собраніе сдѣлало постановленіе, открыть библіотеки – читальни въ 20 поселеніяхъ Черниговскаго уѣзда на средства, ассигнованныя губернскимъ земствомъ въ память бракосочетанія Государя Императора Николая ІІ». Тоді ж було вироблено «проѣктъ правилъ для имеющихъ отрыться библіотекъ. Библіотека открыта, согласно правиламъ, утвержденнымъ губернаторомъ въ январе 1896 года».
                   Ось деякі з його положень:
- народна бібліотека-читальня має за мету  надати всім місцевим жителям безкоштовне користування книгами, газетами та журналами;
- бібліотека- читальня має особливе , затверджене для неї приміщення;
- на обов’язки бібліотекаря покладається: видача та прийом книг, нагляд за порядком у читальні, ведення каталогів та звітності про діяльність бібліотеки-читальні;
- за втрату книги  або її пошкодження надається право «взыскивать с виновного стоимость книги». 
                                                      (Земський збірник Чернігівської губернії 1898 рік, № 5, ст. 27).

            В цей час в с. Козел було 724 двори з населенням 3891 чоловік.
            Після революційних подій, у 1921 році відкрито колбуд і бібліотеку.
 1927 р., листопад – відкривається хата-читальна на другому кутку села, діє сільбуд. Село передплачує 68 примірників газет. Тож, у 30-тих роках в селі було вже дві бібліотеки, одна з них в приміщенні сільського клубу. Під час війни цей будинок згорів, але невеликий книжковий фонд зберігся. 1936 р., червень – новоорганізована районна бібліотека налічує 2632 книги. Організовано пересувну бібліотеку.
             В 1943 році, після визволення селища від німецько-фашистських загарбників, бібліотека з фондом 1000 книг знаходилась в будинку жительки Томилко. Пізніше перенесена в будинок Прудкіної Наталії Платонівни, книжковий фонд вже збільшився до 3-х тисяч примірників. Ще через два роки книгозбірня перемістилась у будинок священника і врешті, коли налічувалось до 10-ти тисяч книжок, - в Будинок культури. На той час завідувала закладом, як згадують старожили, Бригинець Марія Миронівна. Її наступницею стала в 1951 році Вовк Марія Сазонівна. В 1956 році в селі збудовано два будинки спеціально для  приміщень двох бібліотек: дитячої та дорослої. Остання отримала статус районної, розширився  штат її працівників. До 1980 року завідувала бібліотекою Вовк Марія Сазонівна, а з 1980 по 1997 роки – Вовк Тетяна Іванівна. Бригинець Марія Миронівна працювала бібліотекарем, Неділько Наталія – методистом. Далі протягом року завідувала бібліотекою Погоняйло Ірина Василівна, яка заступила на роботу молодим спеціалістом в 1989 році.
             Зараз бібліотека виконує функції  відділу обслуговування ЦРБ, яким з 1997 року по сьогодні завідує Шовкун Інна Володимирівна (на роботі з 1991 року), з 2011 року в бібліотеці працює молодий спеціаліст, письменниця Сердюк Олена Вікторівна (Печорна). До послуг користувачів фонд з 25 тисяч примірників книг, журналів та газет, читальний зал, довідково-бібліографічний апарат. В  2012 році відбулося  підключення до всесвітньої мережі Інтернет. Електронна адреса бібліотеки : vidobsmk@gmail.com. Бібліотека знаходиться на другому поверсі Будинку культури  за адресою вулиця Миру,1 і  займає площу 406 квадратних метрів.

                                            В бібліотеці працювали:

Бригинець Марія Миронівна (6 травня 1923 – 8 грудня 2000).
Народилась в селі Козел. В 1946 році  після закінчення Ніжинського культпросвітнього училища прийшла на роботу в бібліотеку, працювала завідуючою, потім бібліотекарем  до червня 1973 року.

Вовк Марія Сазонівна (13 грудня 1923 - … ). Призначена завідуючою бібліотеки  в 1951 році і закінчила свій трудовий стаж в 1980 році.

Вовк Тетяна Іванівна (2 квітня 1937 – 6 березня 2010). Народилася в селі Червоні Партизани Носівського району Чернігівської області в сім’ї колгоспників.З 1945 по 1955 рік  навчалася в середній школі. Після закінчення школи  два роки з 1955 по1957 працювала в дитячому садочку рідного села. В вересні 1957 року стала студенткою Ніжинського культпросвітнього технікуму, який закінчила в1959 році. З серпня 1959 року працювала бібліотекарем, потім завідуючою  М.-Коцюбинською бібліотекою для дорослих.

Горбач Олександра Антонівна
Рибаченко Надія Юліанівна
Погоняйло Ірина Василівна// ЗЕМСКОЙ СБОРНИК ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИИ . - 1898. - № 5. - С. 27.


Будинок культури, в якому працювала бібліотека (не зберігся)


В цьому приміщенні знаходилась бібліотекаПолковніченко Олександр Петрович, бібліотекарі: Горбач Олександра Антонівна ,      Вовк Тетяна Іванівна

Горбач Олександра Антонівна, Вовк Тетяна Іванівна, Вовк Марія СазонівнаВовк Тетяна Іванівна


В читальному залі, по центру - Вовк Марія Сазонівна


Вовк Марія Сазонівна та Вовк Тетяна Іванівна

На ювілейному вечорі з нагоди  75-річчя від дня народження

 Василя Блакитного в М.-Коцюбинському (1969 рік)


Лепеха Валентина Григорівна, Вовк Тетяна Іванівна

1 коментар:

  1. Wynn casino opens in Las Vegas - FilmfileEurope
    Wynn's first hotel casino in 바카라 사이트 Las Vegas since www.jtmhub.com opening its ventureberg.com/ doors in 1996, Wynn Las Vegas is the first casinosites.one hotel on the Strip to offer such a large selection filmfileeurope.com of

    ВідповістиВидалити